Kościół i gród warowny w Koźminku

Kościół i gród warowny w Koźminku

Koźminek, niewielkie miasteczko, o dwie mile od Kalisza, historyą swoją odległej sięga starożytności. W r. 1369 Kazimierz Wielki darował ją wraz z okolicznemi wsiami sławnemu Bartoszowi z Wissenburga czyli Więcburga Odolanowskiemu, staroście kujawskiemu, głośnemu w w dziejach rycerzowi, który za króla Ludwika stał na czele stronnictwa usiłującego wprowadzić Piastów na tron Polski. Znakomity ten możnowładca miał wystawić w Koźminku zamek obronny, po którym ślady fundamentów na wzgórzach ku zachodowi od kościoła dotąd są widoczne. Jemu także bezwątpienia winien założenie swoje i kościół parafialny, który według akt miejscowych istniał już koło r. 1400. Po nim przed rokiem 1496 właścicielem miasta był Jan Ostroróg, generał wielkopolski zmarły w 1499, którego syn Stanisław kasztelan, później wojewoda kaliski, robił działy co do Koźminka z rodzonym bratem swoim Wacławem, w 1514. Syn zaś jego ostatniego, Jakub, generał wielkopolski, zmarły 1568, przyjąwszy wyznanie braci czeskich, oddał w r. 1553 rzeczony kościół ze wszelkimi funduszami swoim współwiercom. (czytaj dalej…)

Share Button

Dodaj komentarz