Łódzkie Nekropolie

Łódzkie Nekropolie

Nasza ostania wyprawa zaprowadziła nas do miasta Łodzi, które otwarło przed nami swoją bogatą historię. Oczywiście, jako pasjonaci przeszłości nie mogło nas zabraknąć na łódzkich nekropoliach, gdzie historia jest zapisana w postaci nazwisk na płytach nagrobnych. Sztuka sepulkralna na starych cmentarzach powoduje, że klękamy na kolana z wrażenia i chylimy czoła przed dłutem ówczesnych rzemieślników i artystów. Zaczęliśmy, więc swoją wyprawę od jednej z najstarszych nekropolii łódzkich, czyli od Cmentarza Starego, który jest położony przy ulicy Ogrodowej.Cmentarz ów powstał w latach 1855-1858, powodem jego powstania był szybki napływ ludności, obecne wtedy cmentarze nie miały już miejsc na pochówek i miasto musiało wyznaczyć nowy teren pod cmentarz. Wybrano tereny rolnicze po zachodniej stronie miasta, przy tzw. trakcie konstantynowskim, stanowiącym przedłużenie ulicy Ogrodowej. Z racji tego, że Łódź była miastem wielu religii, cmentarz z założenia od samego początku był wielowyznaniowy. (czytaj dalej…)

Share Button

Dodaj komentarz