Kaliskie Koszary Drogowe

Kaliskie Koszary Drogowe

Kaliskie Koszary Drogowe. Pierwsze decyzje dotyczące domków dróżniczych pojawiły się na kilka lat przed epoką paskiewiczowską – w roku 1825. 8 kwietnia tejże daty bowiem, Namiestnik Zajączek przekazał do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji (KRSWiP) pozwolenie na wystawienie przy traktach bitych prowadzących z Kalisza do Terespola trzech domów dróżniczych przeznaczonych do użytku przez inżynierów objazdowych, którzy mieli się zająć konserwacją tych dróg. Wniosek wraz z planem pierwotnie przedłożył Dyrektor Generalny Dróg i Mostów, nie precyzując funduszu na wystawienie budowli. W konsekwencji Zająćzek nakazał KRSWiP wystawienie domków dróżniczych według planu i „…w miarę funduszów, jakie Dyrektor Generalny Dróg wskaże….”. Z powyższego wynikać może zaskakująca konkluzja, iż na obszarze pomiędzy wschodnią (Terespol) a zachodnią (Kalisz) granica Królestwa planowano wystawienie zaledwie trzech miejsc pobytowych dla inżynierów „objazdowych” zajmujących się naprawą danych bitych ciągów komunikacyjnych. (czytaj dalej…)

Share Button

Projekt Arado – Zaginione laboratorium Hitlera

Projekt Arado – Zaginione laboratorium Hitlera

Tym razem zapraszamy do miasteczka Kamienna Góra, gdzie nie trzeba za bardzo szukać, aby znaleźć się jakby w czasach II wojny światowej. Nie dzieje się tak tylko za pomocą podziemnego kompleksu zwanego „Projekt Arado- Zaginione laboratorium Hitlera”, o którym za chwilę, ale samo miasto i jego niektóre kamienice wyglądają tak jakby 2 dni temu przeszło wojsko i zostawiło ślady po kulach. I nie jest to zła opinia z naszej strony, to miasteczko posiada swój niepowtarzalny urok i warto je odwiedzić. Jeśli mowa o podziemiach Dolnego Śląska to oczywiście każdy bez namysłu powie „Riese” a teren ten jest obfity w podziemne sztolnie i warto zwiedzić więcej niż tylko sławetnego Olbrzyma. (czytaj dalej…)

Share Button

Pałac w Biernacicach i Obóz R.A.D

Pałac w Biernacicach i Obóz R.A.D

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1392 roku. W XV wieku stanowiła ona własność Pomianów z Niewiesza, którzy przyjęli nazwisko Biernackich, i piszą się Biernaccy herbu Pomian. W poł. XIX wieku Biernacice były własnością Feliksa Lisieckiego, sąsiada i drużby na weselu Marii i Jarosława Konopnickich, który ofiarował je, jako wiano córce, żonie Artura Dzierzbickiego. Dierzbicki, jako energiczny dziedzic doprowadził Biernacice do rozkwitu. Wykupił nawet ów sąsiedni Bronów od Konopnickich, gdzie na miejscu starego rozwalającego się domostwa postawił nowy murowany dworek, który stoi do dni dzisiejszych. Następny okres w dziejach Biernacic, o którym należy wspomnieć o II Wojna Światowa. Otóż w tych latach w Biernacicach i wsi Wojciechów, jak można wyczytać ze wspomnień Pana Edwarda Adamczyka zamieszczonych w gazecie „W Uniejowie” nr 63, był obóz junaków niemieckich RAD. (czytaj dalej…)

Share Button

MRU – Międzyrzecki Rejon Umocniony

MRU – Międzyrzecki Rejon Umocniony

Międzyrzecki Rejon Umocniony MRU od lat przyciąga ogromną liczbę turystów, nas też skusił swoją tajemniczością i postanowiliśmy tam wyruszyć. Zanim zdamy wam relację z naszej wyprawy najpierw kilka słów o historii tego miejsca. Fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego ( Die Festungsfront Oder-Warthe-Bogen), zostały wybudowane na odcinku ok. 80 km.  przez Niemców w latach 1934-38 . W maju 1935 r. zaczęła się klarować koncepcja fortyfikacji o charakterze stałym, tzw. frontu ufortyfikowanego. Plan ten został przedstawiony Oddziałowi Operacyjnemu Sztabu Wojsk Lądowych, ale zadecydować o jego realizacji miał Adolf Hitler – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeszy. 30 października 1935 roku wraz z towarzyszącymi mu osobami z dowództwa Wehrmachtu wizytował budowę obiektu bojowego nr 516 w Wysokiej. Mimo przewidywanych ogromnych kosztów budowy Hitler…(czytaj dalej…)

Share Button

Kościół i gród warowny w Koźminku

Kościół i gród warowny w Koźminku

Koźminek, niewielkie miasteczko, o dwie mile od Kalisza, historyą swoją odległej sięga starożytności. W r. 1369 Kazimierz Wielki darował ją wraz z okolicznemi wsiami sławnemu Bartoszowi z Wissenburga czyli Więcburga Odolanowskiemu, staroście kujawskiemu, głośnemu w w dziejach rycerzowi, który za króla Ludwika stał na czele stronnictwa usiłującego wprowadzić Piastów na tron Polski. Znakomity ten możnowładca miał wystawić w Koźminku zamek obronny, po którym ślady fundamentów na wzgórzach ku zachodowi od kościoła dotąd są widoczne. Jemu także bezwątpienia winien założenie swoje i kościół parafialny, który według akt miejscowych istniał już koło r. 1400. Po nim przed rokiem 1496 właścicielem miasta był Jan Ostroróg, generał wielkopolski zmarły w 1499, którego syn Stanisław kasztelan, później wojewoda kaliski, robił działy co do Koźminka z rodzonym bratem swoim Wacławem, w 1514. Syn zaś jego ostatniego, Jakub, generał wielkopolski, zmarły 1568, przyjąwszy wyznanie braci czeskich, oddał w r. 1553 rzeczony kościół ze wszelkimi funduszami swoim współwiercom. (czytaj dalej…)

Share Button

Walka Kościoła z „Zaraniem”

Walka Kościoła z „Zaraniem”

Walka Kościoła z „Zaraniem”. No, posłuchajmy, co na to odpowiada myśląca garść ludu polskiego. W N 40 „Zarania” pojawił się „List otwarty do J.E. Ks. biskupa djecezji kujawsko-kaliskiej, ks. Stan. K. Zdzitowieckiego”, podpisany imionami i nazwiskami 29 „zaraniarzy” z kaliskiego. To wystąpienie imienne zasługuje na baczną uwagę. „W niedzielę, dnia 17-go zeszłego miesiąca (sierpnia), we wszystkich kościołach w Kaliskim księża odczytali list pasterski ks. biskupa Zdzitowieckiego, a potym go tłumaczyli i rzucali pioruny na „Zaranie” i na nas, zaraniarzy, a nawet zakazywali nas pozdrawiać „pochwalonym”. To też my, zaraniarze, za ów list pasterski i za taką pieczę o nas, która nam przypomina wieki średnie, kiedy to za każde śmielsze wypowiedzenie się palono na stosach lub zamykano po ciemnicach — za to właśnie prześladowanie nas składamy Waszej Ekscelencji staropolskie: „Bóg zapłać”. (czytaj dalej…)

Share Button

Dwór w Kobylnikach

Dwór w Kobylnikach

Dziś przedstawiamy wieś Kobylniki położoną w województwie łódzkim w gminie Błaszki. Dlaczego właśnie ta wieś?  Jak zawsze zainteresował nas stary dworek oraz bogata historia jednego z ostatnich właścicieli, ale o tym za chwilę. Jak wskazuje nazwa była to kiedyś zapewne wieś służebna, w której hodowano konie. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w 1421 roku. Słownik Geograficzny podawał, że Kobylniki to wieś i folwark nad rzeką Swędrnia, powiat kaliski, gmina Staw, parafia Góra. W 1827 roku było tam 10 domów i 95 mieszkańców. Rozległość folwarku wynosi 524 morgi w tym- 442 mórg gruntów ornych, łąk 49 mórg i 15 nieużytków. Właściciele wsi zmieniali się niejednokrotnie, byli to Jezierscy, Koryccy a ostatnim właścicielem był Andrzej Adam Potworowski herbu Dębno. (czytaj dalej…)

Share Button

Cmentarz ewangelicki w Łęczycy

Cmentarz ewangelicki w Łęczycy

Cmentarz ewangelicki powstał prawdopodobnie wraz z napływem ludności i utworzeniem gminy ewangelickiej na terenie Łęczycy. Po raz pierwszy zaznaczono go na planie folwarku Borki, który pochodził z roku 1801. Dawne przekazy informują nas o podobno niezwykłej urodzie tego cmentarza, podczas wizytacji gminy ewangelickiej w 1846 roku łęczycki cmentarz uznano za najpiękniejszy w całej kaliskiej diecezji. Czas jednak nie obszedł się nim łaskawie i po 1945 roku jak wiele innych ewangelickich cmentarzy pozostał bez opieki, na szczęście dzięki staraniom Komitetu Ratowania Cmentarza Ewangelicko- Augsburskiego przetrwał, choć już w nie tak znamienitej formie, co kiedyś. (czytaj dalej…)

Share Button

Lisków w 1947 roku

Lisków w 1947 roku

Chcemy Was zabrać prawie 70 lat wstecz, bo do roku 1947. Zdjęcia, które znaleźliśmy nigdzie do tej pory nie były publikowane. Przedstawiają one Lisków dwa lata po zakończeniu wojny. Dla nas lokalnych mieszkańców te ujęcia są wprost bezcenne, jednak jesteśmy zmuszeni pokazać je Wam w tak niewielkim formacie. Właścicielem fotografii jest Państwowa Agencja Prasowa i mimo naszych pisemnych próśb o udostępnienie nam maksymalnej ich rozdzielczość do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nie wiemy, kto jest autorem tych ujęć. (więcej…)

Share Button

Umocnienia polowe – Konopnica

Umocnienia polowe – Konopnica

Umocnienia polowe – Konopnica. II wojna światowa to też tragiczny epizod w dziejach Konopnicy. Trzeciego września 1939 r. na prawym brzegu Warty dochodzi do krwawych walk pomiędzy rozczłonkowanym już II bat. 72 pp. im. płk. Dionizego Czechanowskiego armii Łódź z Radomia pod dowództwem majora Stanisława Jaszczuka a wojskami niemieckimi. Po nierównej i zaciekłej walce batalion został doszczętnie rozbity. Ginie dowódca i 54 żołnierzy, którzy po wyzwoleniu zostali ekshumowani i pochowani na utworzonym cmentarzu wojskowym. (czytaj dalej…)

Share Button