Schloss Schweinhausburg – Zamek rodu Świnków

Schloss Schweinhausburg – Zamek rodu Świnków

Architektura gotycko-renesansowego zamku Świny kształtowała się na przestrzeni kilkuset lat, począwszy od XIV wieku. Odnośnie zamku czy faz jego rozbudowy i powstania nie posiadamy prawie żadnych przekazów poza nagrobkiem Johanna Sigismunda (zob. niżej) oraz ustnej tradycji dawnej ludności Śląska. Zachowana ikonografia pochodzi z wieków XVII – XIX, przy czym najstarszym przedstawicielem budowli jest obraz na jednej z empor jaworskiego Kościoła Pokoju, pochodzący prawdopodobnie z szóstej dekady XVII wieku. Zwiedzanie zamku zaczynamy od przedzamcza i budynku bramnego. Brama przedzamcza znajdowała się niegdyś tam, gdzie dziś zaczyna się mur cmentarny. Na prawo widzimy romańsko-gotycki kościół zamkowy z 1330 roku, najstarszy zachowany kościół wiejski na Śląsku. (czytaj dalej…)

Share Button

Komentarze są wyłaczone.