Strzałków – Wielkopolska

Dwór w Strzałkowie 

Mało, kto wie z miejscowych mieszkańców, że tuż obok nich mogą być tajemnice i historie jeszcze nadal nieodkryte i praktycznie nieznane. Niestety niewielkie miejscowości mają jedną wadę, nie mają zbyt wielu zapisków a informacje przechodziły z pokolenia na pokolenie słownie, a nie były nigdzie zapisywane. W ten sposób z czasem zanikają albo zostają przekłamane. Tym samym dostęp do prawdziwych źródeł wiedzy jest bardzo ograniczony. Sam procent osób zainteresowanych takimi tematami jest bardzo niewielki. Duże skupiska ludzkie mają więcej zdjęć, zapisków czy pamiątek tak samo statystycznie rośnie liczba ludzi szukających takich informacji. Jednak zaletą małych miejscowości jest to, że każde nawet małe odkrycie jest tym pierwszym dla poszukiwacza. Tysiące ludzi fotografuje, filmuje i opisuje miejsca znane w całym kraju. W takich wypadkach można zostać Indianą Jonesem we własnej wiosce, gminie czy miasteczku. Otwórzcie oczy, działajcie a można naprawdę się zdziwić!

Niestety w tym wypadku zmuszony byłem szukać głównie informacji w Internecie a i tak ilości są tak małe, że muszę ograniczyć się do źródeł spisanych przez kogoś. W tym wypadku źródłem wiedzy jest strona parafii Strzałków.

Strzałków – Wieś w powiecie Kalisz, Wielkopolska

Nie będę pisał o historii samej wioski, choć ona jest bardzo ciekawa, zwłaszcza zabytkowy pięknie położony i odnowiony kościół. Kogo zainteresuje zapraszam tu :

http://www.parafia.strzalkow.pl/viewpage.php?page_id=9

Ja jednak od dawna zainteresowałem się konkretnym miejscem w Strzałkowie. Od pokoleń ludzie opowiadali jakoby we wsi stał od setek lat dwór, czy nawet zamek właścicieli okolicznych terenów. Okazało sie, że legenda jest jak najbardziej prawdziwa. Zamek istniał został odkryty w latach 80 ubiegłego wieku. Na zdjęciach satelitarnych widać zarys starej fosy. Skoro jest fosa to i dowód na to, że zamek miał charakter obronny. Fosa ta okala pagórek, na którym miał ów zamek stać. Wybrałem sie tam latem, z kumplem, na szczęście fosa była wyschnięta i szło przejść jej dnem na ten pagórek. Ja filmowałem a on przeszedł przez fosę gdyż wybrałem sie jak głupi na wyprawę w klapkach! Choć nie byłem na samym pagórku film pokazuje jak wielka jest i fosa i pagórek. Wystarczy porównać wielkość człowieka do wielkości kanionu fosy czy wzniesienia. Nie był sądząc po wielkości mały zameczek. Musiała być dość spora warownia. Niestety latem wszędzie pełno zieleni, teren trudny wprost dziki. Jedyne informacje są na stronie Parafialnej. Więc posłużę sie po prostu nią. Jak przeczytacie niżej pagórek był badany archeologicznie w latach 80-tych. Informacje jednak o odkryciach są nadzwyczaj bardzo skromne. Osobiście nie wierze, że nie znaleziono tam niczego poza tym, co uzyskałem ze strony parafii. Musiano znaleźć, naczynia, monety pozostałości po mieszkańcach grodu. Wierze, że dożyje jeszcze takiego czasu, że teren zostanie kolejny raz gruntownie przebadany.

Informacje ze strony www.parafia.strzalkow.pl :

„Położenie: 51,8667N, 18,4167E, 130 n.p.m. Miejscowość wymieniona została po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1411 r. jako własność Jana (Koz. V, s. 358). W 1460 r. wieś należała do Wojciecha z Opatowa, kanonika gnieźnieńskiego (Kartoteka Słownika Geo-graficzno-Historycznego Wielkopolski w Instytucie Historii PAN w Poznaniu). Strzałków wraz z wsiami Małgów i Strachocice był w 1573 r. w posiadaniu Janusza i Stanisława Zarembów (Rus. I, s. 34). źródła z tego okresu wymieniają Strzałków, jako miasto (L. Polaszewski 1976, s.122). Około 1615 r. Zarembowie posiadali 8 wsi: Strzałków, Będziechów, Przespolewo, Poroże, Chmielniki, Majków, Janków i Czartki (A. Pośpiech 1989, s. 29) Strzałków w 1648 r. należał do Marcina Linowskiego, natomiast w pierwszej połowie XVIII w. Do Andrzeja Bronikowskiego, a po jego bezpotomnej śmierci do jego sióstr, które sprzedały wieś i część Małgowa w 1732 r. Michałowi Niwskiemu. Dobrami tymi zarządzał w 1745 r. Władysław Zaremba (Rus. I, s. 120, 558, 711).

W zachodniej części wsi obok polnej drogi, na skraju łąk i pól uprawnych znajduje się kopiec o średnicy u podstawy około 40 m i około 2 m wysokości, który otacza fosa o szerokości około 12 m. Nasyp porośnięty jest drzewami i krzewami.

Obiekt w Strzałkowie nie był znany w dotychczasowej literaturze archeologicznej!

Kopiec w Strzałkowie odkryli w 1984 r. G. Teske i J. Tomala (1985 B). W następnym roku przeprowadzili oni badania sondażowe, zakładając wykop o wymiarach 4 x 2 m oraz wykonując dwa ciągi odwiertów (łącznie 31 otworów) Stwierdzono dwie fazy użytkowania obiektu. W fazie pierwszej (XIV – XV w.) Na niewielkim wyniesieniu ponad okolicznymi łąkami postawiono drewniany budynek, który uległ spaleniu. W fazie drugiej wzniesiono na przełomie XVI i XVII w. W partii centralnej kopca, murowany dwór, którego fundamenty zbudowano z kamieni eratycznych łączonych zaprawą wapienną Według relacji mieszkańców Strzałkowa miano wydobywać z tej części nasypu duże kamienie eratyczne. Dwór funkcjonował do końca XVII wieku. Można łączyć hipotetycznie wzniesienie murowanej siedziby pańskiej w Strzałkowie z Zarembami”
Ciekawe prawda?……

Zdjęcia pokazują:

1. Ujęcie fotograficzne zrobione z satelity z 2004 roku

2. Rysunek obiektu prawdopodobnie narysowany przez odkrywców 1984 roku

3. Przekrój geologiczny pagórka wykonany prawdopodobnie jak wyżej

1779263_742571919113089_5029771861513682160_n

Widok z satelity

10356770_742576665779281_8567464963828160997_n

rysunek fosy i całego kopca

1653723_742576685779279_4591621611418442243_n

przekrój znalezisk

 
Share Button

Dodaj komentarz