Historia Liskowa i okolic

Dział poświęcony lokalnej historii, nie tylko samego Liskowa, ale i okolic


 

Frymeta – Dziecko kaliskich ulic

Getto wiejskie w Czachulcu 

Historia Liskowa

Grób wandy z Biernackich Dąbskiej

Historia osp – Lisków

„Jednodiówka” z 1937 roku Szkoły Hodowlanej w Liskowie

Lisków w 1947 roku

Lisków ponad 700 lat istnienia 

Lisków – wzorowa wieś polska

Opowiadanie

Rakieta V2 – Lisków

Walka Kościoła z „Zaraniem”

Wojenny Lisków

Zygmunt Herman

Gmina Lisków 

Bracia Ignaszakowie z Koźlątkowa

„Fabryka Mullera”

Wspomnienia Antoniny Matczak

Strzałków – Wielkopolska

„Szwedzkie okopy”

Gmina Koźminek

Ewangelicy w Koźminku

Kościół i gród warowny w Koźminku 

Młyn wodny Pośrednik – gmina Koźminek

Obóz R.A.D w Koźminku

Pałac w Chodybkach

Tajemniczy staw w gminie Koźminek

Zagłada Żydów w Koźminku

Kaliska fabrykantka aniołków 

Kamień ofiarny we wsi Wrząca

Kościół ewangelicki w Prażuchach

Kryminalny półświatek w Kaliszu

Morawin – Moja nowa mała ojczyzna

Oddział „Groźnego” i „Orła” 

Ocalony z Mauthausen 

Przespolew Kościelny

Osadnictwo protestanckie 1780-1945

Walki pod Morawinem 

Okoliczne rody szlacheckie 

Sulmowskie włości

Rodziny szlacheckie w Dębsku

Zespół dworski w Gozdowie 

Zamek w Gołuchowie – Perła Wielkopolski 

Zbrodnie hitlerowskie na ziemi kaliskiej

 

Inne artykuły

Tafefobia – Historia prawdziwa

2016-08-03 12:53:40
admin1

18

Historia Liskowa

2016-03-07 16:24:31
admin1

18

Historia OSP – Lisków

2014-12-27 19:17:40
paprotka

18

Okoliczne rody szlacheckie

2014-12-27 15:40:56
admin1

10

Lisków – wzorowa wieś polska

2017-11-03 13:41:30
admin1

8

Warta – 1000 lat historii

2017-10-02 18:00:18
admin1

8