Unikatowe zdjęcia z 1937 roku

Unikatowe zdjęcia z 1937 roku

W tym roku mija 80-ta rocznica otwarcia największej wystawy dwudziestolecia międzywojennego „Praca i kultura wsi”, która odbyła się w czerwcu i lipcu 1937 roku w Liskowie. Wystawę zorganizowano z okazji 35-lecia istnienia Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Musimy zaznaczyć, iż Lisków w tamtym okresie był stawiany, jako przykład wzorowej, nowoczesnej i przedsiębiorczej wsi w całej Rzeczypospolitej! To właśnie na bogatych doświadczeniach i osiągnięciach Liskowa, miały się rozwijać wszystkie wsie w naszym kraju! Ten niezwykły „fenomen liskowski” zapoczątkował ksiądz Prałat Wacław Bliziński, kiedy w 1900 roku objął parafię i około 100 drewnianych walących się chałup w opiekę. Ksiądz Wacław zastał swoich wiernych zdemoralizowanych, w całkowitym ubóstwie. We wsi były dwie karczmy, miejscowi utrzymywali się głównie z zarobków uzyskanych z wyjazdów do prowincji pruskich na prace sezonowe. Alkoholizm, złodziejstwo, analfabetyzm i bieda, to zobaczył ksiądz Wacław kiedy został proboszczem.

 

Jakim charyzmatycznym człowiekiem był ksiądz Bliziński, kiedy już niespełna dwa lata później w Liskowie powstaje spółdzielnia Spółka Rolniczo-Handlowa „Gospodarz”. Powstaje też pierwszy sklep we wsi. Potem rozwój wsi jakimś niezwykłym cudem przebiega już lawinowo. Organizuje się kursy rękodzielnicze, warsztaty tkackie, warsztaty zabawkarskie, które potem rozrosły się aż do Liskowskiej Fabryki Zabawek. W ciągu niespełna 35 lat z całkowitej biedy powstają: piekarnie, cegielnie, młyn parowy, rzeźnia, spółka budowlana, Kasa Drobnego Kredytu a potem Skok Stefczyka, kółka rolnicze, Spółdzielnia Mleczarska, Sierociniec, szpital i ośrodek zdrowia, powstały znamienite szkoły – Seminarium Nauczycielskie, Zawodowa Szkoła Żeńska, Szkoła Hodowlana, Szkoła Rzemieślnicza, powstaje też Straż Ogniowa, wybudowano Dom Ludowy, w którym wystawiano sztuki teatralne, wieś wydawała swoje własne czasopismo „Liskowianin”, założono wodociąg i kanalizację i to wszystko powstaje z zacofanej, drewnianej, krytej słomianą strzechą wsi!

Już w 1925 roku zrobiło się o Liskowie głośno w całej Rzeczypospolitej. Ksiądz Wacław razem ze swymi parafianami organizuje wystawę „Wieś polska”. Wystawę odwiedziło prawie 50 tysięcy ludzi! Wielkim osiągnięciem i zaszczytem dla organizatorów był przyjazd prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego. Kolejna wystawa odbyła się w dniach 18 czerwiec – 4 lipiec 1937 roku. Liskowianie na czele z księdzem Blizińskim znowu dostąpili ogromnego zaszczytu goszcząc tak znamienite osobistości jak prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Sławoj Składkowski czy Marszałek Edward Rydz – Śmigły. O samej wystawie możecie poczytać sobie na naszej stronie my chcemy Wam pokazać coś wyjątkowego.

Jak już informowaliśmy wcześniej naszych Czytelników pomagamy stworzyć właśnie tu w Liskowie Izbę Pamięci. Mieszkańcy Liskowa i gminy a nawet gmin sąsiednich przynoszą w formie darowizny albo dzierżawy stare pamiątki z przeszłości. Izba ku naszej radości cały czas się rozrasta i wzbogaca o nowe eksponaty. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomagają ocalić te piękne i cenne artefakty z przeszłości! Jeden z najcenniejszych liskowskich eksponatów jak się mieliśmy przekonać podarował emerytowany nauczyciel Pan Tadeusz Trzciński. Okazało się, że jest to album ze zdjęciami z wystawy z 1937 roku. Album ten był prezentem dla księdza Blizińskiego od wdzięcznych mieszkańców Liskowa. Kiedy otworzyliśmy pięknie oprawioną księgę oczom naszym ukazały się zdjęcia nigdy dotąd niepublikowane!

Dzięki uzyskaniu zgody Pani Dyrektor Elżbiety Aleksander zrobiliśmy ich fotokopie. Oryginały należą teraz do Izby Pamięci. Album będzie wyeksponowany na wystawie i kiedy Izba zostanie oficjalnie otwarta będzie można go zobaczyć. Oglądając te zdjęcia byliśmy zszokowani z jakim wielkim rozmachem zorganizowano tą wystawę! Nawet dziś nie potrafimy rozpoznać gdzie rozstawiono te wszystkie ogromne pawilony. Lisków na czas ekspozycji zmienił się zupełnie! Jednak tą bogatą i radosną sielankę przyćmiewa jeden, widoczny na tych archiwalnych zdjęciach fakt. W 1933 roku Adolf Hitler zostaje Kanclerzem. Nad Europą i naszym krajem już wtedy wisiały czarne chmury wojny. Zobaczycie na zdjęciach armaty, karabiny maszynowe a nawet samolot. Polska już wtedy wiedziała, że wojna z faszyzmem to tylko kwestia czasu.

Publikujemy te zdjęcia za zgodą Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z ogromną nadzieją, że zachęci to Was do odwiedzenia Izby Pamięci w Liskowie, kiedy zostanie już oficjalnie otwarta, a także liczymy na to, że dzięki Wam Izba wzbogaci się o dalsze pamiątki z przeszłości.

Przypominamy! Eksponaty można podarować lub za pisemną umową wydzierżawić Izbie Pamięci przez biuro w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie albo skontaktować się z nami na adres schondorf@go2.pl Wszystkie podarowane nam przedmioty zostaną podpisane i przekazane na wystawę. Pamiętajcie robimy to nie dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń. To właśnie dzięki ofiarodawcom powstaje to „muzeum” Liczymy na Was!

Share Button

Dodaj komentarz